2018-2019 Sixt Primorska奖

季节 播放器 p 高度 重量 年龄 出生城市 NBA.选秀状态
2018-2019 Marijan Cakarun 斯洛文尼亚SKL全联盟队 C 6-8 227 28 扎达尔 2012年NBA选秀,未处理
2018-2019 Marijan Cakarun 斯洛文尼亚SKL联赛MVP C 6-8 227 28 扎达尔 2012年NBA选秀,未处理
2018-2019 Marko Jagodic-Kuridza 斯洛文尼亚SKL全联盟队 C 6-8 230 31 扎达尔 2009年NBA选秀,未突发